Isabel Pousset

TTWWNT – onderzoek

“There is nothing you can do with a happy love story. Things are already in your favour. No need to step back. No need to defend yourself. You just live it.”
Sophie Calle

Kan fotografie doen waarvoor het niet bedoeld is? Kan ik afwezigheid vastleggen? De geliefde die er niet is? Kan ik verloren tijd zichtbaar maken? Wat er niet gebeurt? Wat er had kunnen gebeuren?

The Time We Were Not Together
01.01.2023 – 31.12.2023